Nu kompenserar FordStore Hedbergs Bil för sitt CO2-utsläpp!

Utsläpp av koldioxid i atmosfären är en av de största orsakerna till klimatförändringar. De flesta av oss genomför bilresor som orsaker utsläpp av CO2. När vi inte kan ersätta eller minska denna påverkan, är koldioxidkompensering ett sätt att ta ansvar. FordStore Hedbergs Bil är certifierat koldioxidneutrala genom att reducera och kompensera för 100% av våra anläggningar samt våra kunders utsläpp av koldioxid.

Hur fungerar koldioxidkompensering?

Koldioxidkompensering handlar om att kompensera för sina CO2-utsläpp någon annanstans på jorden. FordStore Hedbergs Bil kompenserar CO2-utsläpp från våra anläggningar (till exempel värme och gasförbrukning samt personalresor) och våra kunders bilar genom att stödja projekt för att sänka utsläppen, det tar ca 1.000 år att “ta bort” CO2 från atmosfären på ett sätt som är enklare och effektivare än vi skulle åstadkomma själva.

Vilka typer av projekt stödjer vi?

Genom detta program för koldioxidkompensering stöds många olika viktiga projekt världen runt för reducering av koldioxid. Ett exempel är återplantering i Afrika: ett projekt med 8000 jordbrukare i Kenya som planterar träd i sluttningarna i Mount Kenya. Småbrukarna betalas för varje levande träd, som räknas årligen av lokalt utbildade och anställda projektbedömare och 70% av dessa intäkter genereras genom försäljning av koldioxidkompensering. I ett annat projekt ingår mer än 100 cyklonresistenta vindturbiner på två platser i Nya Kaledonien. Små öar i Stilla Havet är särskilt sårbara för klimatförändringar. Ca 1 av 10 människor i denna region kommer att få sitt energibehov tillgodosett av vindkraft, genom koldioxidkompensering. Castrols koldioxidneutrala program kompenserar genom BP Target Nuetral som är en organisation utan vinstsyfte och ser till att varje krona går till dessa projekt. Här kan du läsa mer om projekten: https://www.bptargetneutral.com/uk/how-we-work/our-projects/

FordStore Hedbergs Bils kundlöfte

Med ett genuint intresse för våra kunders behov, erbjuder FordStore Hedbergs Bil produkter och tjänster av hög kvalitet och stark miljöprestanda. Vi försöker att vara lyhörda inför omvärldens krav och ha nära samarbeten med våra leverantörer och entreprenörer. Vår ambition är att överträffa lagstiftarens krav för vår verksamhet inom FordStore Hedbergs Bil genom att utveckla och ständigt förbättra vårt miljömässiga arbete inom bilförsäljning, service och verkstadshantering. Därför genomför vi tillsammans med Castrol en extra klimatsatsning.


Välj en Ford från FordStore Hedbergs Bil så bidrar du till ett bättre klimat!